Hizmetlerimiz

Ölümlü Trafik Kazaları

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI Ölümlü trafik kazasında ne kadar tazminat alabilirim? Kazada kusuru olmayan ve vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına ödenmesi gereken tazminat çeşididir. Bu tazminat; ölen kişinin yaşı, doğum yılı, kazadaki haklılık payı, maaşı ve pasif çalışma yılı verileri baz alınarak hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı nedir? Destekten yoksun kalma tazminatı vefat eden kişinin

Yaralanmalı Trafik Kazaları

YARALANMALI TRAFİK KAZASI Yaralanmalı trafik kazası geçirdim ne kadar tazminat alabilirim? Tazminat miktarı hesaplamasında; maluliyete uğrayan kişinin maluliyet oranı, kazadaki kusur oranı, yaşı ve aylık geliri kullanılır. Geçici iş göremezlik tazminatı nedir ve kimler tazminat alabilir? Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç

Kaza Tazminatı Hesaplama

            .

Araç Değer Kaybı Hesaplama

ARAÇ DEĞER KAYBI Maddi hasarlı kaza yaptım ne kadar araç değer kaybı ücreti alırım? Araç değer kaybı hesaplaması aracın niteliğine göre yapılır. Yani aracın yaşı ve modeline, aracın kaza anındaki km’sine, hasarın büyüklüğüne ve daha önceden bir kazaya karışıp karışmadığına göre net maddi kayıp ortaya çıkarılmaya çalışılır. Yani araç değer kaybı, aracın kazadan önceki ikinci el değeri